Оригинални творби на картини с пейзажи, които носят

 спокойствие и настроение.

ДОЛИНА НА РОЗИТЕ